fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkola na rok 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu bedą dwie grupy dla dzieci 3-letnich, do których możemy przyjąć maksymalnie 10 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub są w trakcie jego uzyskiwania, ale również wtedy, kiedy obserwują u dziecka jakieś nieprawidłowości w rozwoju proszeni są o kontakt z dyrektorem. Umożliwi to właściwą organizację pracy w grupie oraz wczesne rozpoznawanie potrzeb dziecka i zapewnienie mu właściwej pomocy.

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023