fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za żywienie
Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
Program Wychowawczy Przedszkola nr 288
Statut Przedszkola

Standardy ochrony małoletnich

Zapraszamy do zapoznania się ze Standardami ochrony małoletnich obowiązującymi w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie

Standardy ochrony małoletnich - wersja dla dzieci
Standardy ochrony małoletnich

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy