fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

OFERTA

Drodzy Rodzice!

Tematyka zajęć LABOLO w roku szkolnym 2022/2023

​7.09.2022(środa)

WRZESIEŃ : "Gazy"- kilka sposobów na nadmuchiwanie balonów 

Wprowadzenie/ utrwalenie pojęć: naukowiec,laboratorium. Zapoznaniem z pojęciem gazów. omówienie znaczenia różnych gazów dla człowieka i środowiska. Pokazanie jak stworzyć gaz w laboratorium.

5.10. 2022 (środa)

PAŹDZIERNIK - "Archimedes- kto to taki"

Zapoznanie z życiem i odkryciami Archimedesa oraz ich znaczeniami dla ludzkości. Wprowadzenie pojęcia ciecz i ciało stałe.

2.11. 2022 (środa)

LISTOPAD: "Gęstość"

Zapoznanie z pojęciem gęstości. Utrwalanie pojęć ciecz i ciało stałe.

7.12. 2022 (środa)

GRUDZIEŃ: "Chemiczna stacja przewidywania pogody"

Zapoznanie z terminem termometr, wiatromierz, deszczomierz, meteorolog. Stworzenie chemicznej stacji przewidywania pogody.

4.01 2023 (środa)

STYCZEŃ: "Tajemnica mieszanin"

Zapoznanie z różnymi rodzajami mieszanin. Zapoznanie z pojęciem mieszanina jednorodna i niejednorodna.

1.02. 2023 (środa)

LUTY: "Ciśnienie - tajemnicza siła"

Zapoznanie z pojęciem ciśnienie, próżnia. Pokazanie w jaki sposób może działać ciśnienie.

1.03.2023 (środa)

MARZEC: "Podróż po świecie bez wychodzenia z domu"

Zapoznanie dzieci z pojęciem wulkan i gejzer.

5.04 (środa)

KWIECIEŃ: "Niewidzialne cegiełki"

Pokazanie jak można wykryć białka. Omówienie roli białek i zrównoważonej diety dla zdrowia człowieka.

10.05.2023 (środa)

MAJ: "Jak widzi nasze oko i po co nam nos?"

Zapoznanie z mechanizmami działania zmysłu wzroku i węchu.

7.06.2023 (środa)

CZERWIEC: "Tajemnica stojących włosów oraz jak powstają pioruny"

Zapoznanie dzieci z pojęciami: burza, piorun, ładunki ujemne i dodatnie. zapoznanie z zasadami zachowania się podczas burzy.