fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Long1

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna naszego przedszkola składa się z w pełni wykwalifikowanej kadry. Są wśród nas absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych uczelni. Większość nauczycieli to magistrzy pedagogiki ogólnej, pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Wielu nauczycieli posiada też dodatkowe kwalifikacje - są to specjaliści w zakresie:

 

 • terapii pedagogicznej,
 • pedagogiki terapeutycznej,
 • pedagogiki specjalnej,
 • oligofrenopedagogiki,
 • rehabilitacji,
 • logopedii,
 • psychologii.

 

W naszym gronie można odnaleźć także specjalistów:

 

 • terapii SI (integracja sensoryczna),
 • psychomotoryki,
 • metody Dobrego Startu (wg. M. Bogdanowicz),
 • kinezjologii edukacyjnej (wg. P. Dennisona),
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • Ruchu Rozwijającego (wg. W. Sherborne).

 

Cała kadra pedagogiczna oprócz pracy z dziećmi regularnie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, konferencjach. Wiele osób kończy, ukończyło lub jest w trakcie studiów podyplomowych w różnych zakresach (np.: pedagogika przedszkolna, rehabilitacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, neurologopedia i inne).

 

Jesteśmy od wielu lat dobrze zgranym zespołem - doskonale znamy się nawzajem, znamy swoje mocne i słabe strony, potrafimy sobie pomagać - dzięki temu z łatwością rozpoznajemy możliwości i potrzeby naszych wychowanków. Jesteśmy otwarci na nowe koncepcje, myśli i trendy w pedagogice, ale też potrafimy znaleźć "złoty środek" pomiędzy nimi, a starymi, sprawdzonymi metodami pedagogicznymi. A we wszystkich starych i nowych koncepcjach, w codziennej pracy i podczas zdobywania nowych umiejętności, kierujemy się tym, co dla nas najważniejsze: stwarzamy dzieciom optymalne warunki i możliwości wszechstronnego rozwoju. Chcemy aby nasze dzieci były najmądrzejsze, najpiękniejsze i najbardziej kochane. Chcemy, aby miały cudowne dzieciństwo.

Integracja sensoryczna

U wielu dzieci przyczyną problemów w nauce, zachowaniu, rozwoju są zaburzenia integracji sensorycznej. Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do dzieci z:

 

 • nadmierną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch,
 • zbyt małą wrażliwością/reaktywnością na stymulację sensoryczną,
 • zbyt wysokim lub niskim poziomem aktywności ruchowej,
 • trudnościami z koncentracją uwagi, impulsywnością,
 • problemami z koordynacją,
 • słabą organizacją zachowania,
 • niskim poczuciem własnej wartości,
 • opóźnieniem rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudnościami w nauce.

 

Wczesna interwencja wspomagania rozwoju, którą objęte są dzieci naszego Przedszkola pozwala uchwycić podstawowe problemy związane z integracją sensoryczno-motoryczną wówczas, gdy układ nerwowy dziecka rozwija się i dojrzewa. Im wcześniej rozpocznie się terapię tym będzie ona skuteczniejsza.

 

Terapia integracji sensorycznej ma formę "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy i współtworzy zajęcia z terapeutą. Nie uczymy dzieci konkretnych umiejętności lecz poprawiając integrację sensoryczną stymulujemy procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia SI ma na celu wzmocnienie rozwojowych funkcji dziecka, poprawić uczenie się, sprawić, by mogło cieszyć się z wykonywanych w okresie dorastania zadań, ułatwić jego funkcjonowanie przez całe życie.

Rehabilitacja

Rehabilitacji ruchowa w przedszkolu to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych.  Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych dziecka, wspomaganie jego rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wpływają również na ogólną poprawę rozwoju umysłowego dziecka. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w kilkuosobowych zespołach.

 

Podczas pierwszych zajęć specjalista rehabilitacji ruchowej dokonuje m.in. oceny napięcia mięśniowego, postawy ciała i reakcji równoważnych. Ocenia również sprawność rąk (motorykę mała), koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchowa oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Wskazuje też rodzicom, jak, w warunkach domowych, pobudzać rozwój ruchowy dziecka, wzmacniać siłę jego mięśni i zapobiegać wadom postawy.

 

Podczas zajęć wprowadzane są elementy różnych metod i programów wspierających rozwój dzieci, m.in:

 

 • metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • metody Orffa i Labana, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane samodzielnie przez dzieci,
 • zabawy interakcyjne K. Vopela,
 • program aktywności Ch. Knilla "Kontakt i komunikacja",
 • elementy metody NDT Bobach.

 

Wszystkie stosowane podczas zajęć oddziaływania dobrane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci. Gry i zabawy ruchowe są dla nich źródłem przyjemności, wpływają na ich samoocenę i poczucie własnej wartości. Natomiast uzyskiwana w wyniku ćwiczeń poprawa sprawność ruchowej daje dzieciom szansę na większą samodzielność oraz zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności.

Logopeda

W naszym przedszkolu dzieci objęte są całoroczną opieką logopedyczną. We wrześniu każdego roku ma miejsce badanie mowy wszystkich dzieci. Dzieci z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy lub innymi problemami logopedycznymi uczestniczą następnie w zajęciach terapii mowy.

 

Dla każdego z dzieci jest ustalony indywidualny program. Logopeda przedszkolny dysponuje dobrze wyposażonym w pomoce gabinetem (m.in. komputer z mulitmedialnymi aplikacjami logopedycznymi), stale współpracuje z nauczycielkami i innymi specjalistami pracującymi w przedszkolu.

Psycholog

Zadania psychologa w przedszkolu obejmują:

 • współpracę z dyrektorem i pedagogami specjalnymi w zakresie prawidłowego konstruowania grup integracyjnych,
 • obserwację i terapię psychologiczną dzieci,
 • współpracę z rodzicami (spotkania z rodzicem lub rodziną),
 • wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej.

 

Z przedszkolem ściśle współpracuje także psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 mgr Katarzyna Kwiatek-Skrobańska. Do jej zadań należy opieka nad dziećmi sześcioletnimi oraz badania psychologiczne dzieci kierowanych do grup integracyjnych.