fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Dyrektor

Dyrektorem Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie jest Elżbieta Kwiatkowska-Klarzak nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki ogólnej, specjalista w zakresie rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współautorka programu "ABC - program wychowania przedszkolnego w XXI wieku".


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-06-01 19:44
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37