fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie zostało sporządzone przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty i udostępnione na stronie BIP jednostki pod adresem https://dbfozoliborz.bip.um.warszawa.pl:

 

 


 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2019-05-10 11:43
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2019-05-15 12:35