fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów...

Utworzył: Urszula Choroszczuk
Data utworzenia: 2023-03-13 11:53
Opublikował: Urszula Choroszczuk
Data publikacji: 2023-03-13 11:56