fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Status prawny

Status prawny

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Organ prowadzący: Miasto Stołeczne Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Warszawie (Al. Jerozolimskie 32).

Przedszkole działa na podstawie:

 

  1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Statutu Przedszkola Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 288 w Warszawie.

Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37