fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Wszystkie nasze działania mają na celu dobro dzieci. Pozwalamy im w pełni się rozwijać i być sobą. Praca dydaktyczno wychowawcza planowana jest zgodnie z Podstawą Wychowania Przedszkolnego. Nasza placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

 

Nauczyciele troszczą się o prawidłowy rozwój dziecka poprzez tworzenie warunków wspierających jego rozwój. Nasza placówka pełni rolę wspomagającą wobec rodziców i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37