fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BIP

Kompetencje

Kompetencje

Kadra pedagogiczna to doświadczone i wykształcone nauczycielki, które uwzględniają w swojej pracy najnowsze tendencje z dziedziny pedagogiki przedszkolnej, pobudzające i aktywizujące indywidualny rozwój dziecka.

 

W przedszkolu jest psycholog, którego zadaniem jest służenie fachową pomocą zarówno dzieciom, jak rodzicom i nauczycielkom.

 

Sześciolatki, które tego wymagają, uczęszczają na nieodpłatne, indywidualne zajęcia korekcyjno - kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowaną nauczycielkę (w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu).

 

Logopeda sprawdza wymowę każdego dziecka, informuje o wynikach rodziców, udziela wskazówek oraz raz w tygodniu prowadzi indywidualne (odpłatne) ćwiczenia z dziećmi, które wymagają w tym zakresie fachowej pomocy.

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną przy Al. Wojska Polskiego 36.

 

Przedszkole prowadzi program adaptacyjny, dla dzieci i rodziców, które w nowym roku szkolnym będą w naszym przedszkolu uczęszczać do najmłodszej grupy.

 

Działalność wychowawczą opieramy przede wszystkim na respektowaniu i propagowaniu Praw Dziecka.

 

W pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy również z własnych programów autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

 

Rozumiemy, jak wielką rolę w rozwoju dziecka ma stwarzanie mu okazji do bezpośredniego poznawania otoczenia, zarówno tego najbliższego, jak i dalszego. Organizujemy więc w naszym przedszkolu wiele wycieczek turystycznych, wyjścia do teatrów, muzeów i na wystawy.


Utworzył: Michał Golonka
Data utworzenia: 2011-05-19 19:56
Opublikował: Michał Golonka
Data publikacji: 2018-02-20 16:37